Viễn thông

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG QUANG THÔNG

Đại diện : (Ông) Hà Thanh Nhã Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: VPGD

Office 1: 75 Đường số 6, Khu dân cư Bình Đăng, phường 6
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Office 2: 280 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84)-28-38523468

Liên hệ với chúng tôi
để nhận những thông tin mới nhất

(+84)-28-38523468