Giải pháp AIOT

Đón đầu xu thế công nghệ
AIoT Solution

AIoT hay còn gọi là Artificial Intelligence of Things là sự kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với hạ tầng Internet of Things (IoT) để cải thiện tương tác giữa con người và máy móc, tăng cường khả năng quản lý và phân tích dữ liệu.

Khái quát

  • Artificial Intelligence of Things (AIoT) là sự kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với hạ tầng Internet of Things (IoT) để đạt được các hoạt động IoT hiệu quả hơn, cải thiện tương tác giữa người và máy, tăng cường khả năng quản lý, phân tích dữ liệu 
  • AIoT mang tính biến đổi và cùng có lợi cho cả hai loại công nghệ khi AI tăng giá trị cho IoT thông qua khả năng máy học và IoT tăng giá trị cho AI thông qua kết nối, báo hiệu và trao đổi dữ liệu. Khi các mạng IoT lan rộng khắp các ngành công nghiệp chính, sẽ có một lượng ngày càng lớn dữ liệu phi cấu trúc do con người tạo ra và máy móc . AIoT có thể cung cấp hỗ trợ cho các giải pháp phân tích dữ liệu có thể tạo ra giá trị từ dữ liệu do IoT này tạo ra

Tòa nhà thông minh

Một tòa nhà thông minh có thể kiểm soát việc ra vào tòa nhà thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Sự kết hợp giữa các camera được kết nối và trí tuệ nhân tạo có thể so sánh hình ảnh được chụp trong thời gian thực với cơ sở dữ liệu để xác định ai sẽ được cấp quyền truy cập vào một tòa nhà là AIoT tại nơi làm việc. Theo cách tương tự, nhân viên sẽ không cần phải theo dõi hoặc tham dự các cuộc họp bắt buộc sẽ không phải hoàn thành, vì hệ thống AIoT đảm nhiệm việc đó

Nhà Thông Minh

Việc sở hữu căn nhà thông minh với trang bị AIoT sẽ mang đến sự an tâm, tin cậy hơn. Bằng việc kết hợp sự tiện ích từ các thiết bị nhà thông minh IoT, nay AI mang đến sự tăng cường an ninh trải nghiệm thông minh mới cho người dùng.